Jak děláme eShopy?

Tvorba eshopů - Jak postupujeme?
 

Vstupní konzultace

Úvodní fází každého procesu tvorby eShopu je vstupní konzultace, během níž společně prokonzultujeme veškerá vaše očekávání a požadavky. Cílem této konzultace je pak především určení konkrétní skupiny zákazníků, na které má eShop cílit. Ve chvíli, kdy máme shromážděné všechny potřebné informace a podklady, můžeme začít s analýzou trhu, na jejímž základě vám navrhneme odpovídající řešení.
 

Analýza sortimentu

Na základě úvodní konzultace s vámi se naši odborníci pustí do analýzy situace na trhu. Účelem této analýzy je především zmapování vaší konkurence na trhu a navržení takového řešení, díky němuž si potenciální zákazníci vyberou právě váš eShop a vaše produkty.
 

Navržení digitální strategie

Po provedení pečlivé analýzy situace na trhu navrhneme pro váš eShop digitální strategii, jakým konkrétním způsobem efektivně oslovit cílovou skupinu a dosáhnout zvýšení prodeje vašich produktů a maximalizace zisku.


Tvorba eShopů - příprava wireframe

Další fází procesu tvorby eShopů je příprava tzv. wireframe, což je jakýsi pracovní náčrt eShopu, sloužící k rozvržení jednotlivých ovládacích, textových a grafických prvků. Ve chvíli, kdy máme wireframe vytvořený, můžeme přejít k navržení grafiky pro váš eShop.
 

Navržení originálního designu

Jedním z důležitých kroků při tvorbě eShopu je vytvoření jedinečného grafického návrhu, díky němuž se vám podaří upoutat pozornost vašich potenciálních zákazníků. Soustředíme se na to, aby byl grafický návrh nejen zajímavý a atraktivní, ale aby také podporoval funkčnost eShopu.
 

Implementace do systému Publis eShop

Poté, co schválíte grafický návrh eShopu, ho implementujeme do našeho vlastního systému Publis eShop. Díky systému Publis eShop bude váš eShop velmi jednoduše ovladatelný.
 

Naprogramování funkcí na míru

Po implementaci grafického návrhu do našeho systému Publis eShop přichází na řadu naprogramování funkcí vašeho eShopu. Funkce programujeme zcela individuálně dle vašich potřeb a požadavků. Díky tomu, že systém Publis eShop a veškeré jeho nabízené funkce jsou výsledkem vlastního vývoje, je úprava fukcí variabilní a nic nebrání rozvoji funkcí na míru. Jeho velkou výhodou je také možnost integrace se softwarem třetích stran ( účetní systém Pohoda, skladové systémy atd.)


Naplnění eShopu produkty

Ve chvíli, kdy je váš eShop technicky připraven ke spuštění, naplníme eShop produkty, které nabízíte. Názvy jednotlivých produktů a kategorií, do kterých produkty spadají, budou vytvořeny tak, aby odpovídaly klíčových slovům, která vaši potenciální zákazníci nejčastěji zadávají do internetových vyhledávačů. Ke všem produktům můžeme také vytvořit krátké popisné texty a vložit fotografie, vše v souladu s vašimi požadavky.
 

Testování funkčnosti eShopu

Před finálním spuštěním eShopu pečlivě zkontrolujeme, zda všechny jeho funkce fungují správně. Pokud je vše v pořádku, nic již nebrání tomu, aby byl váš nový eShop spuštěn do ostrého provozu.

Následná péče a podpora - online marketing

Poté, co je váš eShop uveden do provozu, je potřeba upoutat pozornost cílové skupiny potencionálních zákazníků. Internetový marketing disponuje celou řadou nástrojů pro zviditelnění vašeho eShopu. Za pomoci SEO optimalizace pro vyhledávače a internetové reklamy dokážeme váš eShop dostat do podvědomí vašich potenciálních zákazníků.